หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ บุญมูล
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ
ว่าง
รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ
 
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาววิไลวรรณ แถวทิม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวนันทพร โตสุข
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นายสมภพ พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกัลยกร แหลมทอง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวณัฐณิกา พิศอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล


นางสาวนิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรักษิณา สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายบำรุง พรหมอยู่
พนักงานสูบน้ำ


นายศราวุธ อินทมาศ
คนงานทั่วไป


นายเทิดศักดิ์ เกิดเข้ม
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-952
นายชัยวัฒน์ บุญมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10