หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำยินดีต้อนรับค่ะ
 
  รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 

 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามรายการที่ปรากฎในข้อบัญญัติตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) นั้น
เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดิือนมีนาคม 2563 อยู่ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ประกอบกับเกิดการระบาดของโรค COVID-19 การเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนมากยังคงเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายด้านสาสธารณูปโภค และเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงเห็นควรกำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือนหลังจากนี้ไปและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลในการเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาแล้ว เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ ดังกล่าว
(รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 11.11 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-952
นายชัยวัฒน์ บุญมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10