หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานภาพรวมผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ท้ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)