หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
สายด่วนเฉพาะงานเบี้ยยังชีพ 063-9594506
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำถาม-คำตอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ-อปท.) LPA ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท. [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 143  
 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการจัดทำคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การบริหารจัการความรู้ (Knowledge Management) [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่ง [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-952
นายชัยวัฒน์ บุญมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10