หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)