หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 สายด่วนเฉพาะงานเบี้ยยังชีพ 063-9594506
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
โครงการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 4 ประเภท และการจัดการขยะในครัวเรือน มาตรการ 3Rs. (วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 17.19 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน