หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 สายด่วนเฉพาะงานเบี้ยยังชีพ 063-9594506
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
โครงการอาหารปลอดภัยห่างไกลสารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การเลือกซื้ออาหาร การดูฉลากบนผลิตภัณฑ์
หัวข้อเรื่อง : ให้ความรู้เรื่องสารเคมีอันตรายที่ไม่ควรนำมาใช้ในอาหาร และฝึกทดสอบคุณภาพอาหาร
จากที่เก็บมาจากร้านค้า  (วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 17.01 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง

ผู้เข้าชม 2 ท่าน