หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 สายด่วนเฉพาะงานเบี้ยยังชีพ 063-9594506
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยตนเองตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) และจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหลักการ 5 ป 1 ข และลงพื้นที่ในชุมชน จัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะและหลักการ 5 ป 1 ข  และมีการสอนทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
(วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 16.48 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน