หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 สายด่วนเฉพาะงานเบี้ยยังชีพ 063-9594506
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรม : จัดให้มีการรณรงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ดูแลและรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน และประชาชนโดยดำเนินการ และปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ
(วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 15.53 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย