หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 สายด่วนเฉพาะงานเบี้ยยังชีพ 063-9594506
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
โครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวอบอุ่นโดยพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาจังหวัด : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน (Y2)
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น โดยพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่น ตามหลักสูตร
“เพศคุยได้ในครอบครัว”  (วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 15.39 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย