หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำยินดีต้อนรับค่ะ
 
  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการของ อปท.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
หลักเกณฑ์การประเมินและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2565 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-952
นายชัยวัฒน์ บุญมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10