หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอย 8 หมู่ที่ 2 บ้านท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อชุดสำหรับนักกีฬา/วัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่/เวชภัณฑ์/ถ้วยรางวัลสำหรับจัดใช้ในโครงการโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภายในเขตตำบลท้ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับจัดใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการไฟฟ้าของ อบต.ท้ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในงานบริหารงานคลัง กองคลัง อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกระบังดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับจัดใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายดงใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10