หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อของรางวัลและวัสดุตกแต่งประดับเวทีตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]เหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุจราจร-ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 4 อัน [ 15 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานปลัด อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานในกองช่าง อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บและรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25