หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ จำนวน ๒ ศูนย์ งวดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของงานกองช่าง อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง-หินคลุกกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว [ 1 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ประจำ ณ กองคลัง อบต.ท้ายน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย สังกัดสำนักงานปลัด อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30