หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการฯ ของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองคลัง อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานราชการในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานราชการในงานบริหารทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัด อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านหัวดาน ช่วงบ้าน ผญ.ณรงค์ สังค์ทอง - นานางสละ เขียวขำ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวดาน ตำบลท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ ต่อจากถนน คสล.เดิม ช่วงบ้านนายณรงค์ บัวทอง - บ้านครูมานิต เนียมเปรม หมู่ที่ ๒ บ้านท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.47-014 สายถนนลาดยาง พจ.ถ.47-001 (ประดู่ลาย) หมู่ที่ 2 - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 4054 (หนองแฟบ) หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายน้ำ [ 13 ก.ย. 2565 ]โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ ต่อจากถนน คสล.เดิม ช่วงบ้านนายณรงค์ บัวทอง - บ้านครูมานิต เนียมเปรม หมู่ที่ ๒ บ้านท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ [ 13 ก.ย. 2565 ]โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านหัวดาน ช่วงบ้าน ผญ.ณรงค์ สังค์ทอง - นานางสละ เขียวขำ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวดาน ตำบลท้ายน้ำ [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23