หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับจัดใช้ในกองคลัง อบต.ท้ายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลสำหรับจัดใช้กิจการงานประชาสัมพันธ์ ของ อบต.ท้ายน้ำ [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ชุดรับแขกหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อน แบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสำหรับอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบ้านงานครัวของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16