หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพิมพ์อิงค์เจ็ทไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย ของ อบต.ท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อถ้วยรางวัลและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และสำหรับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันเรือ 3 ฝีพาย และ 6 ฝีพาย ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ-๓๓๒๘ พิจิตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ จำนวน ๒ ศูนย์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 4 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ท้ายน้ำ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36